UNIVERSAL II generacija


Spojnice UNIVERSAL druge generacije su univerzalne spojnice za lom, pri čemu se spajaju cevi istog ili različitog materijala.

Ove spojnice se koriste za otklanjanje kvarova na cevima kada je naprslina tolike dužine da je neophodno sečenje cevi i umetanje novog dela.

Spojnice UNIVERSAL druge generacije zadržale su sve karakteristike i prednosti prve generacije, ali se razlikuju u konstruktivnom rešenju tako da nova generacija proizvoda ima veće ugradbene dužine i mnogo širi opseg prečnika koje pokriva jedna spojnica (videti tabelu).