UNIVERSAL I generacija


Spojnice UNIVERSAL prve generacije su univerzalne spojnice za lom, pri čemu se spajaju cevi istog ili različitog materijala.

Ove spojnice se koriste za otklanjanje kvarova na cevima kada je naprslina tolike dužine da je neophodno sečenje cevi i umetanje novog dela.

Proizvodimo tri tipa ovih spojnica i to: UNIVERSAL, UNIVERSAL-C i UNIVERSAL-D. Sve karakteristike vezane za opseg prečnika koje su navedene za spojnice EXTRA, važe i za spojnice UNIVERSAL.

Važno je napomenuti da se pri izboru područja prečnika koje pokrivaju spojnice EXTRA i UNIVERSAL posebno vodilo računa da se popravke kvarova na azbestno-cementnim cevima tipa C i D rešavaju i umetanjem dela čelične, liveno-gvozdene ili plastične cevi, ukoliko nije moguće obezbediti odgovarajuću azbestno-cementnu cev, što je najčešće i slučaj.