PRIRUBNIČKI (FLANŠ) ADAPTER

PRIRUBNIČKI (FLANŠ) ADAPTER proizvodnje ARMAS je spojnica koja se koristi kao zamena za klasične E-komade.

Koristi se za vezu cevi sa prirubnicom zatvarača ili nekog fazonskog komada sa prirubnicom.

FLANŠ ADAPTER se preporučuje za ugradnju na mestima gde je prostor za ugradnju mali, a posebnu prednost ima i zbog niže cene od uobičajenih komada sa istom namenom.