PODESIVI PRIRUBNIČKI ZAPTIVAČPPZ

PODESIVI PRIRUBNIČKI ZAPTIVAČPPZ, proizvodnje ARMAS, je posebno dizajniran i izrađen zaptivač za prirubničku vezu koji pokriva osno zakošenje u intervalu od 0 do 8°.

Podešavanje osnog zakošenja se vrši trenutno i jednostavno, zakretanjem jedne polovine zaptivača u odnosu na drugu.

Izuzetna primena PPZ se naročito ogleda u lakom rešavanju problema zakošenosti hidranata prilikom postavljanja, kada je često potrebno korigovati zakošenje koje bi nastalo zbog nesavršenog postavljanja cevi u mreži.

PODESIVI PRIRUBNIČKI ZAPTIVAČPPZ proizvodimo u opsegu od DN80 do DN200, dok za cevovode većih prečnika kao rešenje identične namene nudimo PODESIVI PRIRUBNIČKI PRSTENPPP.