PODESIVI PRIRUBNIČKI PRSTENPPP

PODESIVI PRIRUBNIČKI PRSTENPPP, proizvodnje ARMAS, je posebno dizajnirana i izrađena armatura za prirubničku vezu koja pokriva osno zakošenje u intervalu od 0 do 6°.

Podešavanje osnog zakošenja se vrši trenutno i jednostavno, zakretanjem jedne polovine prstena u odnosu na drugu.

Izuzetna primena PPP se naročito ogleda u lakom rešavanju problema zakošenosti armature prilikom ugradnje, kada je često potrebno korigovati zakošenje koje je nastalo zbog nesavršenog postavljanja cevi u mreži.

PODESIVI PRIRUBNIČKI PRSTENPPP proizvodimo u opsegu od DN250 do DN1000, dok za cevovode manjih prečnika kao rešenje identične namene nudimo PODESIVI PRIRUBNIČKI ZAPTIVAČPPZ.