DN
Proizvodni opseg
0

LINK-PES


Spojnice LINK-PES se koriste za zaustavljanje curenja na spoju poliesterskih cevi.

Osnovna prednost korišćenja LINK-PES spojnica sastoje se u tome što se montaža spojnice i zaustavljanje curenja ostvaruje bez sečenja cevi i isključivanja potrošača.