DN
Proizvodni opseg
0

LINK-PE


Spojnice LINK-PE se koriste za zaustavljanje curenja na spoju polietilenskih cevi.

Osnovna prednost korišćenja LINK-PE spojnica sastoje se u tome što se montaža spojnice i zaustavljanje curenja ostvaruje bez sečenja cevi i isključivanja potrošača.