DN
Proizvodni opseg
0

LINK-LG-ŽI


Spojnice LINK-LG-ŽI se koriste za zaustavljanje curenja na naglavku liveno-gvozdene cevi na kome je zaptivanje ’’ŽI’’ spojem.

Osnovna prednost korišćenja LINK-LG-ŽI spojnica sastoje se u tome što se montaža spojnice i zaustavljanje curenja ostvaruje bez sečenja cevi i isključivanja potrošača.