DN
Proizvodni opseg
0

LINK-LG-O


Spojnice LINK-LG-O se koriste za zaustavljanje curenja na naglavku liveno-gvozdene cevi na kome je zaptivanje ostvareno olovom.

Osnovna prednost korišćenja LINK-LG-O spojnica sastoje se u tome što se montaža spojnice i zaustavljanje curenja ostvaruje bez sečenja cevi i isključivanja potrošača.