DN
Proizvodni opseg
0

ALFA


Spojnice ALFA se koriste kao zamena za određene tipove fazonskih komada. Služe za vezu određene cevi sa prirubnicom zatvarača, fazonskog komada, liveno-gvozdene ili čelične cevi.

Spojnice ALFA su na osnovu svog konstruktivnog rešenja svrstane u dve generacije: prvu (I) i drugu (II). Osnovna razlika između ove dve generacije se ogleda u tome što su spojnice ALFA druge generacije potpuno univerzalne, tj. povezuju prirubnicu sa ma kojom cevi istog nazivnog prečnika, uz zadržavanje svih prednosti korišćenja spojnica ALFA prve generacije.

Neke od osnovnih prednosti korišćenja spojnica ALFA su:
– veoma jednostavna i laka montaža i demontaža, za razliku od uobičajnih fazonskih komada;
– mogućnost korišćenja spojnice kao montažno-demontažne prirubnice prilikom ugradnje zatvarača;
– mogućnost dotezanja zaptivača ukoliko iz bilo kog razloga dođe do procurivanja na spoju.

Spojnice ALFA I generacije se izrađuju posebno za različite materijale i tipove cevi, te imamo sledeće oznake:
AC – za azbestno-cementne cevi;
Č – za čelične cevi;
LG – za liveno-gvozdene cevi;
PE – za polietilenske cevi;
PES – za poliesterske cevi;
PVC – za cevi od PVC-a.

Spojnice ALFA II generacije se izrađuju međusobno istovetno za sve materijale i tipove cevi koje pokrivaju spojnice ALFA I generacije. Razlika postoji kod spojnice ALFA-PE druge generacije koja ima gumeni zaptivač sa nazubljenim segmentima, kao što je to slučaj i u prvoj generaciji. Spojnice ALFA II generacije imaju mnogo širi opseg prečnika koje pokriva jedna spojnica.

Spojnice ALFA II generacije su deo ARMAS SISTEM-a.